Reparatie
Montage
Advies
Onderhoud
APK
Auto-/Motorsport
Service
Algemeen:
Startpagina
Contact
Impressum
Beperkte aansprakelijkheid
Van A-Z

Beperkte aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod

Hotel Bellevue streeft er altijd naar om hoogwaardige informatie te geven. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, kwaliteit of beschikbaarheid van de aangeboden informatie.

Aansprakelijkheidseisen tegen de beheerders van de website ten aanzien van materiŽle of immateriŽle schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie of van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel altijd uitgesloten, in zoverre de beheerders niet aantoonbaar opzettelijke fouten hebben gemaakt of schuldig zijn aan grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn volstrekt vrijblijvend.

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het complete aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en koppelingen

Waar koppelingen direct of indirect verwijzen naar inhoud die buiten de verantwoordelijkheid van de beheerders liggen, zijn deze alleen aansprakelijk als zij kennis hebben genomen van die inhoud en het technisch mogelijk en redelijk haalbaar was het gebruik ingeval van wederrechtelijke inhoud te verhinderen.

Wij verklaren hierbij nadrukkelijk dat zich op het moment dat de koppelingen zijn geplaatst geen wederrechtelijke inhoud op de gekoppelde pagina's te zien was. Op het actuele en toekomstige ontwerp, de inhoud en het auteursschap van de gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed.

Voor alle overige inhoud en met name schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke geboden informatie ontstaan, is uitsluitend de aanbieder van die pagina's aansprakelijk en niet degene die via koppelingen naar de desbetreffende publicaties verwijst. Deze beperking geldt evenzo voor bijdragen van derden in gastenboeken en op forums.

Wij gebruiken onze koppelingen alleen om onze bezoekers te wijzen op meer informatie elders. Een koppeling betekent echter niet dat wij die pagina van derden aanbevelen of dat wij volledig achter de inhoud staan.

Rechtsgeldigheid van beperkte aansprakelijkheid

De beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod dat hiernaar verwijst. Mochten delen of formuleringen van de tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, dan heeft dan geen gevolgen voor de overige delen van het document wat betreft inhoud en geldigheid.


Printerversie

Impressum